Vonku sa oteplilo a môj tvorivý stôl sa plní jarnými výtvormi. Samozrejme, väčšina z nich je venovaná sviatku jari, Veľkej noci.